L’entrata di Gesù a Gerusalemmi

(Mt 21, 1-11; Mc 11’ 1’11; Lc 19, 29-44; Gv 12, 1’25) Gesù già s’avvicina a Città Santa, Gerusalemmi, d’unni a fudda è tanta, ca s’arricampa genti...

Gesù attruvatu ‘nto u tempiu

(Luca 2, 41-50) P’a festa i Pasqua era comuni usanza iri a Gerusalemmi, e st’osservanza di tutti li divoti praticata, puru i Maria e Giuseppi era osservata. Ogni annu...

A fuga in Egittu

(Matteo 2, 13-23) Di notti e notti i Magi di l’Orienti parteru di Bettlemmi prontamenti e ncaminu, facennu n’autra strata, si misiru pi jiri a so cuntrata. Nto stissu...

A visita di Magi

(Matteo 2, 1-12) Na pocu i jorna avianu già passatu di quannu a Bettilèm Gesù era natu. Supra a Giudea Erodi ci rignava e di tant’anni a tutti...

A nascita di Giuvanni

(Luca 1, 23-25.57-80) Quannu scaderu i jorna du servizziu nto tempiu e avia assurvutu a lu so offizziu, ristannu mutu, Zaccaria si movi versu a casa purtannu li...

A visita i Maria a Elisabetta

(Luca 1, 39-56) Già l’ancilu Gabrieli avia lassatu la casa di Maria e l’avia nfurmatu ca ormai lu sestu misi era arrivatu ca ncinta Elisabbetta avia arristatu. Sintennu sta...

L’annunziu a Zaccaria

(Luca 1, 5-25) Ô tempu chi rignava u re Erodi c’era a Gerusalemmi un sacerdoti ca i nnomu si chiamava Zaccaria e appartinia alla classi di Abia, e pi...

I dudici apostoli

(Luca 6, 12-19) Ora ca un pezzu i tempu avia passatu ca a pridicari avia accuminciatu, Gesù senti ca l’ura avvia arrivatu di fari quantu ncori avia pinsatu. Supra...

U figghiu pirdutu

(Luca 15, 11-32) Mentri ancora iddi stavanu a pinsari, n’autra parabula attacca a cuntari. C’era un patri ca avia sulu du figghi. Ora u cchiù nicu di sti...

A pecura e a munita pirduta

(Luca 15, 1-10) Quannu Gesù a parrari accuminciava na fudda i genti si ci avvicinava, picchì la so parola l’attirava e gritta dintra o cori ci calava. Puru li...

Cu cerca, trova

(Luca 11, 5-13) Pi farici capiri l’importanza di la priera fatta cu insistenza, Gesù ê so discipuli ci dici: “Vuatri certu ci aviti tanti amici. Mittemu ca di notti,...

Di principiu un fu accussì

(Marco 10, 1-12) Gesù s’alluntanau da Galilea pi veniri nna terra di Giudea, du Giordanu passannu all’autru latu. Ma a genti ancora nun s’avia stancatu d’írici appressu, ed ora...

U bon samaritanu

(Luca 10, 25-37) Nto mentri ca Gesù stava a parrari, un omu ntra la fudda vitti isari, un dutturi da Liggi, e addumannari accuminciò pi vulillu spruvari: “Maistru, mi...

Nicodemu ncontra a Gesù

(Giovanni 3, 1-21) Mentri a Gerusalemmi Gesù stava, un capu di Giudei, ca si chiamava Nicodemu, di notti u ju a truvari, ca a sulu cu Gesù vulia...

I nozzi di Cana

(Giovanni 2, 1-11) U terzu jornu a Cana i Galilia ci fu na festa i nozzi, e ddà Maria, la matri di Gesù, c’era prisenti. E nsemmula cu...

U Battisumu di Gesù

(Matteo 3, 13-17; Giovanni, 1, 29-34) Mentri Giuvanni nto desertu stava e a genti a bona nova pridicava, Gesù senti ca u tempu era arrivatu p’essiri avanti o...

I primi discipuli di Gesù

(Giovanni, 2, 35-51) U jornu appressu Giuvanni si truvava sempri nto stessu postu e ddà parrava cu dui di so discipuli, e taliannu vitti a Gesù ca iddà...

Giuvanni nto desertu

(Matteo 3, 1-16; Luca 3, 1-21) Quannu u tempu arrivau di Diu signatu, Giuvanbattista allura fu mannatu o populu di Diu p’arrisbigghiallu ed a turnari a Diu pi...

A parabula da zizzania

(Matteo 13, 24-30.36-43) Gesù all’apertu si truvava, e a genti a so parola avia l’aricchi attenti, vistu ca ddà, nta chiazza, pridicava e cu parabuli i cosi c’insignava. A...

A parabula da simenza

(Matteo 13 1-23; Marco 4, 1-20) Era propriu na bella matinata, quannu Gesù s’ju a fari na passiata scinnennu versu a spiaggia di lu mari, dunni bellu tranquillu...