Gesù attruvatu ‘nto u tempiu

(Luca 2, 41-50)

P’a festa i Pasqua era comuni usanza
iri a Gerusalemmi, e st’osservanza
di tutti li divoti praticata,
puru i Maria e Giuseppi era osservata.
Ogni annu iddi facianu stu viaggiu
in carovana, pi pilligrinaggiu
o Tempiu du Signuri, picchì a Liggi
chistu priscrivi e di divoti esiggi.

Ma st’annu, cu Giuseppi e cu Maria
puru Gesù si trova ncumpagnia,
picchì Gesù ormai havi dudici anni
ed è trattatu comu un omu granni,
ca si pripara prestu a divintari
“figghiu da Liggi”, e l’ havi ad osservari.
E a Liggi iddu a sturìa cu divuzioni
e chistu inchi u so cori i cummuzioni.

Un mari i genti vidi pi la strata
ca di luntanu veni, priparata
pi celebrari a festa alleiramenti,
cu i parenti, l’amici e i canuscenti.
A famigghia i Gesù, cu li so amici,
mai manca a la priera e ai sacrifici
chi vennu offerti o tempiu, e poi a la sira
ognunu a lu so alloggiu si ritira.

Quannu passaru i jorna di la festa
ed ogni divuzioni era già lesta,
ognunu a carovana va a circari,
picchi a la casa è tempu di turnari.
Ma, essennu picciutteddu, un’idea strana
vinni a Gesù e un si junciu a la carovana,
ma mmenzu a fudda cuminciò a girari,
ca nto chianu di tempiu vulia stari.

Maria e Giuseppi nun si cci applicaru
si subitu un lu vittiru e pinsaru
ca u figghiu si truvava ncumpagnia
di l’autri picciutteddi e cu iddi a via
mmezzu a la carovana jia facennu
stannu a jucari, iccà e diddà currennu,
picchì accussì la strata un ci pisava
e la jurnata subitu passava.

Ma mentri l’uri jianu passannu,
Maria e Giuseppi si janu preoccupannu,
picchì ancora Gesù nun si vidia
e accuminciaru a stari in firnicia.
Nta cumitiva misiru a girari
e nun finianu a tutti i dumannari
siddu a Gesù ddà mmenzu avianu vistu,
ma nuddu, propriu nuddu l’avia vistu.

Puru a li picciutteddi addumannaru:
“Cu è ca ha vistu a Gesù?”, ed appuraru
ca na para di amici, di luntanu,
l’avianu vistu di lu tempiu o chianu,
mentri ca a carovana si jia muvennu
e la strata p’a casa jia facennu.
Gesù a Gerusalemmi avia ristatu,
ca la casa di Diu l’avia ncantatu.

Dda notti sonnu un pottiru pigghiari
e di prima matina a caminari
versu Gerusalemmi accuminciaru
e quasi versu sira ci arrivaru.
Ddà si firriaru amici e canuscenti,
ma nuddu ci sapìa diri nenti.
E pi dda notti alloggiu capitaru
ncasa i parenti, dunni si firmaru.

U terzu jornu, appena si suseru,
subitu versu o tempiu si nni jeru.
Ddà cuminciaru a fari i so orazioni,
ma subitu attirò la so attenzioni
un crocchiu i genti, ch’era nta latata
di solitu a li scribi riservata.
A iddi ci parsi, già a prima mpressioni,
comu si ddà ci fussi na lezzioni.

S’avvicinaru… e foru senza ciatu:
ddà, mmenzu a li maistri, era assittatu
propriu Gesù c’attentu l’ascutava
e saggiamenti poi l’interrogava.
E chiddi chi ddà stavanu a attintallu,
a bucca aperta stavanu a taliallu,
chini di maravigghia p’a saggizza
di so risposti e pi la so spirtizza.

A stu puntu Maria cchiù nun si teni,
e a stentu li so lacrimi tratteni,
mentri cu cori ruttu idda ci dici:
“Figghiu, picchì u facisti, nni lu dici?
To patri ed iu cu gran pena nto cori
t’emu circatu, e quasi i crepacori
di moriri a nuatri nni paria
quannu nun ti truvamu pi la via”.

Ed iddu, comu nenti avissi statu:
“Picchì –arrispunni- m’aviti circatu?
Nun lu sapiavu già ca m’ê occupari
di quantu cu me Patri avi a chi fari?”.
Ma chistu so parrari un l’affirraru
e addumannarisillu sicutaru.
A Nazaret allura riturnaru
e la solita vita arripigghiaru.

Gesù, tranquillu, stava in obbedienza
a so patri e a so matri, pi cuscienza.
Maria, pi la so parti, si sarbava
tutti sti cosi ncori, e ci turnava
cu menti aperta e docili. Cu l’anni,
Gesù jia criscennu e addivintava granni
‘nsapienza, etati e grazia, e tuttu avanti
a Diu so Patri e all’omini davanti.

Padre Pino Licciardi

LASCIA UN COMMENTO

Per Favore scrivi il tuo commento
Per favore inserisci il tuo nome