Cu quali autoritati?

(Matteo 21, 23-27) La genti un si stancava i caminari apressu a lu Signuri, ca lassari nun lu vulia pi curtu. Gesù, intantu, avia trasutu nta lu tempiu...

I du figghi

(Mt 21, 28-32) E dintra o tempiu arreri a priricari accuminciò, e u stavanu a attintari un sulu i genti cu cui già parrava, ma un pugnu i...

Settanta voti setti

(Matteo 18, 21-35) Stannu sempre o Maistru ad ascutari, un jornu vosi Petru addumannari: "Gesú, ma quantu voti h'a pirdunari si me frati continua a sbagliari contru di mia?...

A Paràbula di jurnateri

(Vangelo di Matteo 20, 1-16) Strata facennu, e porti d'un paisi Gesù si ferma, dunni chi sû misi li jurnateri ncerca di truvari cu li chiama pi ghiri...

U giuvani riccu

(Matteo19, 16-22;Mc 10, 17-22; Lc 18, 18-27) Mentri Gesù sta jennu p'a so strata, si ci avvicina un giuvani, e a latata d'iddu si metti, e poi...

Lu ‘ndemuniatu d’a’ sinagoga

(Vangelo di Luca, 4, 31-37) 'U Sabatu è lu jiornu du Signuri, nun si travagghia e a Ddiu si duna onuri. Tutti l'ebrei divoti la matina vannu a...

‘A piccatrici e u vasu di profumu

(dal Vangelo di Luca, 7, 36-50) Comu signu di stima e di rispettu, unu di farisei mannò un bigliettu propriu a Gesù, ca lu vulia 'nvitari a veniri...

‘U paraliticu calatu du tettu

(Mt 9, 1-8; Mc 2, 1-2; Lc, 5, 17-26) Avia firriatu i paisi di 'a cuntrata, parrannu du Vangelu pi' la strata, e tanta genti appressu ci...

‘A donna adultera

(vedi Giovanni 8, 1-11) 'O munti 'i alivi a notti avia passatu Gesù 'npriera e s'avia arripusatu. Stu postu era tranquillu e ci piacìa, quannu lu tempu ci...

Li guardii du sepulcru

(Matteo 27,57-66; 28, 11-15) Supra a' cruci Gesù era già mortu e li donni 'un si davanu cunortu. Già ja scurannu e 'u sabatu ammuttava e picca 'i...

U cecu di Gericu

Allatu di la strata era assittatu, picchì quarcunu ci l'avia purtatu. 'Nno so mantellu tuttu s'ammugghiava e i spaddi a un sicomoru s'appuiava; supra i so' jammi avia...

‘A figghia di Giairu

Appena dudici anni havi so figghia, propriu quannu la vita s'arrusbigghia, e 'nveci dda criatura sta murennu e du so' corpu 'a vita sta niscennu. Giairu è adduluratu....

‘A donna Emorroissa

Gesù era a Cafarnau pi' strata e appressu ad iddu c'era già ammassata na fudda 'i genti chi l'avia atturniatu e 'un ci lassava mancu anticchia 'i...

‘A vidua di Nain

Accumpagnatu d'una fudda 'i genti, chi ci janu appressu tutti assai cuntenti, a Nain già Gesù stava trasennu, mentre chi 'n'atra fudda sta niscennu di ddu paisi, ma...

Maria di Magdala o’ sepulcru

(vedi Giovanni, 20, 1-18) Cu lu cori angusciatu pi' la pena, nun si po' dari paci a' Maddalena, e di primu matinu, cu' gran lena, a lu sepulcru...

I tentazioni di Gesù

Ddoppu chi nno' Giordanu fu battiatu e Figghiu di Diu Patri fu chiamatu, Gesù fu da lu Spiritu purtatu 'nta lu desertu p'essiri tintatu. Iddu ju ddà pi...

A guarigioni du surdumutu

(da Marco 7, 31-37) Gesù si trova ancora all'autru latu du mari 'i Galilea, ch'è abitatu di genti c'havi n'autra riliggioni, un sunnu ebrei ma ci hannu i...

U Centurioni di Cafárnau

(Luca 7, 1-10; Matteo 8, 5-13; Marco 15 ,39) Avia finutu appena di parrari ed era veramenti d'ammirari la vista d'a gran fudda, ca assittata, stava queta attintannulu,...

La firi di ‘na matri

(da Matteo, 15, 21-28) Ogni tantu un fa mali iri a circari un postu unni putiri arripusari. Sia lu corpu ca l'anima lu vonnu picchì 'nnavemu propriu gran...

Biniritta sia Maria

Biniritta di tutti sia Maria, picchì pi Idda u munnu s'arricria, ca senza nuddu che si l'aspittava Diu Patri lu so Figghiu nni mannava. Biniritta Maria, picchì davveru all'Ancilu...

Strata facennu priricava

(La chiamata d'i primi apostoli) Ora Giuvanni nun po' cchiù parrari, ca ncarciri fu fattu cunnannari. 'Dda vuci ca grirava assai putenti e a cunvirsioni 'nvitava tutta a...

‘A Cannilora

A lu jornu cumannatu Maria ‘o Tempiu lu purtau; cu Giuseppi, spusu amatu, ‘o Signuri ‘u prisintau. Ci offireru a lu Signuri du picciuna dilicati, comu pignu di l’amuri e a...

Priera prima di manciari

O Patri nostru, Tu ca stai 'nno celu, ma si prisenti puru 'nna la terra, di sta genti riunita a fari festa, ascuta attentu l'ardenti priera. Signuri, pi...

Viaggiu a Bettilemmi

Mentri ca s'arricampa du travagghiu Giuseppi senti scrusciu 'nta lu bagghiu. U tammurinu sona pi chiamari a genti, ca 'na nova avi attintari. U bannu cu 'na vuci...

U’ Paraliticu da’ piscina

(vedi Giovanni 5, 1-15) S'avvicinava già 'na festa granni, ed a Gerusalemmi 'i tutti i banni vinianu i pilligrini pi' priari a Ddiu nno tempiu santu e p'adurari. Puru...

I discipuli di Emmaus

(dal Vangelo di Luca 24, 13-35) Lu jornu ca 'u sepulcru fu truvatu apertu e cu la petra misa 'i latu, era lu primu jornu da simana, e...

A trasfigurazioni di Gesù

Era 'na bedda jurnata 'i primavera e ncelu, oddiu, 'na nuvula si c'era. Gesù ca ben canusci chisti banni, si pigghia a Petru, Giacumu e Giuvanni e supra...

Zaccheu

(dal Vangelo di Luca, 19, 1-10) Ntall'ufficiu du daziu Zaccheu stava, d'unni un mari di genti transitava già di prima matina, pi' pagari li tassi a lu guvernu,...

Simuni e ‘a pisca miraculusa

Troppa è la genti chi, a tuccari au mari, s'affudda ed a Gesù voli ascutari: sunnu assitati di chist'acqua frisca da so' parola ca 'u cori arrifrisca. Ma...

U ‘ndmoniatu di Gerasa

Tra d'iddi già s'avianu datu a vuci di truvarisi a mari 'e primi luci, picchì dda jurnata si nn'avianu a stari belli tranquilli cu Gesù a parrari 'nna...

È giusto rimanere col marito che non amo più?

Buongiorno Saverio, vorrei esporti la mia esperienza personale, che mi porta a vivere con inquietudine e profondi...

Come leggere e capire la Bibbia

Io definisco la Bibbia come una bellissima lettera d’amore che Dio ci ha inviato per rivelare se stesso e farci sapere quanto ci ama. Spieghiamo come leggere e capire la Bibbia

Dio? Meglio se rimane un mistero

Perché credo che ogni qualvolta tentiamo di dargli un volto o, peggio ancora, di parlare in suo nome...

“Fate questo in memoria di me”

COMUNIONE COL PANE E COL VINO: DIRITTO DI TUTTI I FEDELI Saverio carissimo, dopo anni di allontanamento mi sono...

La sindrome dell’orfanello

Stava sempre in un angolo quando venivano le persone a visitare l'istituto in cerca di un bambino...

PENSIERI PER RIFLETTERE

 
Loading Quotes...

AMICI DI FACEBOOK

ARTICOLI RECENTI